เปิดวิธียืนยันตัวตน www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดวิธียืนยันตัวตน www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง

เปิดวิธียืนยันตัวตน www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง

เปิดวิธียืนยันตัวตน www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาท ทำได้ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

วันนี้( 17 ก.พ.64) หลังจากภาครัฐเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน โครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน ทั้งสิ้น 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564


สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ


1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


2.ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน


3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)


ทั้งนี้ ประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะแล้วนั้น จะต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แบ่งให้กด 2 รอบ ดังนี้


1.กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่งมาก่อนเริ่มกดรับสิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


2.กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com) กดรับสิทธิเราชนะ เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


ถ้ายืนยันสิทธิภายใน 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท , ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ


ถ้ายืนยันสิทธิหลังวันที่ 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาตั้งแต่ 18 ก.พ., ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ


อย่างไรก็ตาม วงเงินสามารถสะสมและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564


สำหรับวิธีการยืนยันตัวตน เพื่อขอรับสิทธิทำได้ดังนี้


1.เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน


2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน


3.อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล


4.ยืนยันด้วยบัตรประชาชน หรือจะเลือกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้วยการระบุ PIN 6 หลัก


5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (เฉพาะการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น)


6.ยืนยันรหัส OTP


7.สแกนใบหน้า


8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้าโฮม G-Wallet


ทั้งนี้ ในกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน เช่น การสแกนหน้าไม่ติด สแกนบัตรประชาชนไม่ได้ ทาง www.คนละครึ่ง.com ชี้แจงว่า สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มที่มีเมนู

"ยืนยันตัวตน" ของธนาคารกรุงไทย

วิธียืนยันตัวตน www.เราชนะ.com ผ่านแอปเป๋าตัง


วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่าน เป๋าตัง


1. เข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง


2. เลือกเมนูกด เราชนะ


3. จากนั้นจะมีหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านแล้วกด ยอมรับเงื่อนไข


4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน


5. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน


6. จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของ เราชนะ
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง