www.เราชนะ.com เตรียมรับลงทะเบียน "ผู้พิการ - ผู้สูงอายุ" ถึงบ้าน

TNN ONLINE

WEALTH

www.เราชนะ.com เตรียมรับลงทะเบียน "ผู้พิการ - ผู้สูงอายุ" ถึงบ้าน

 www.เราชนะ.com เตรียมรับลงทะเบียน ผู้พิการ - ผู้สูงอายุ ถึงบ้าน

ไม่ต้องไปต่อคิว "โครงการเราชนะ" เตรียมไปรับลงทะเบียน "ผู้พิการ ผู้สูงอายุ" ถึงบ้าน

วันนี้( 16 ก.พ.64) หลังจากรัฐบาลเปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะผ่านธนาคารกรุงไทยเมื่อวานนี้( 15 ก.พ.) เป็นวันแรก ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากไปเข้าแถวรอการลงทะเบียนจนหนาแน่นทะลัก

ธนาคาร


ล่าสุด เพจ ไทยคู่ฟ้า ระบุข้อความว่า "ผู้พิการ ผู้สูงอายุ “เราชนะ” รับลงทะเบียนถึงบ้าน


โครงการเราชนะ เปิดรับลงทะเบียนด้วย “บัตรประชาชน” สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธนาคารกรุงไทย


สำหรับ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่เดินทางไม่ได้จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้านและหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทยไปรับลงทะเบียนถึงบ้าน


กรณีผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนให้ได้นะครับ


ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการสามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ


วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท"

เราชนะ เตรียมรับลงทะเบียนผู้พิการ - ผู้สูงอายุ ถึงบ้าน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง