ไทย-จีน ร่วมเซ็นรับรองผลไม้ส่งออก

TNN ONLINE

WEALTH

ไทย-จีน ร่วมเซ็นรับรองผลไม้ส่งออก

ไทย-จีน ร่วมเซ็นรับรองผลไม้ส่งออก

ผลไม้ไทย เป็นที่ชื่นของของประเทศจีนเป็นอย่างมาก และการส่งออกก็เติบโตขึ้นทุกปี ล่าสุดการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มาตรฐานการส่งออกของจีนสูงขึ้น ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ล่าสุดภาคเอกชนระหว่างไทย-จีน ลงนามร่วมกันเพื่อตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

วันนี้(15ก.พ.64)นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า หอการค้าไทย-จีน ลงนามเอ็มโอยูร่วมกับ นายหลิ่ว หัวลวี่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีนประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนขยายการส่งออกไปตลาดจีนของสมาชิกหอการค้าไทย-จีน โดย ซี ซี ไอ ซี ทำหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน โดยในปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีน กำหนดให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าหมุนเวียนในตลาดจีน ต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและตรวจสอบย้อนกลับได้ ถ้าไม่ผ่านตรวจสอบจะไม่สามารถขายในตลาดจีนได้


ความร่วมมือในปี 2563 ส่งผลต่อส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ของไทยไปจีน มีมูลค่า 2,908 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 39.43% เฉพาะทุเรียนสด มีมูลค่าถึง 1,508 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 77.57% ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงมาก แม้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และคาดว่า ปี 2564 จะส่งออกผลไม้ของไทยไม่ต่ำกว่าปี 2563 หรือมูลค่าเกิน 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ แต่ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขชัดเจนได้ เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณผลผลิตและสถานการณ์โดยรวมผลไม้ไทย


แต่อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นส่วนทำให้การค้าระหว่างไทยและจีนปีนี้ได้ถึง 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ต่อจากนี้จะมีการลงนามกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCIP) เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปจีนอีกช่องทางหนึ่ง โดยยึดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ รวมทั้งการขอและออกใบรับรองสุขอนามัย และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลไม้บางชนิด จะทำให้ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรค


อัลบัมรูปภาพ 1ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง