www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" เตือนข้าราชการ-ลูกจ้าง กดก่อนถูกเรียกเงินคืน

TNN ONLINE

WEALTH

www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" เตือนข้าราชการ-ลูกจ้าง กดก่อนถูกเรียกเงินคืน

www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ เตือนข้าราชการ-ลูกจ้าง กดก่อนถูกเรียกเงินคืน

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม "สละสิทธิ" เพื่อให้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิทธิ เตือนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับสิทธิให้กดสละสิทธิ ไม่ฉะนั้นอาจถูกเรียกเงินคืนได้

โครงการ "เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้สิทธิคนละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือไม่เคยมีชื่อในระบบ ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและลงทะเบียนสำหรับบางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท โดยผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ


ด้าน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากโครงการเราชนะเปิดให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 พบว่ามีประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิเราชนะหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ จะต้องกดยกเลิกรับสิทธิ์เราชนะ ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนและมีโทษทางวินัย


ล่าสุดวันนี้ (15 ก.พ.) เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มสละสิทธิให้กดได้แล้ว โดยขั้นตอนสละสิทธิ คือ


1. กดปุ่มสีชมพูว่า "สละสิทธิ"

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาไทย

4. กรอกวันเดือนปีเกิด ตามหน้าบัตรประชาชน

5. คลิก "ขอสละสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ"


www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ เตือนข้าราชการ-ลูกจ้าง กดก่อนถูกเรียกเงินคืน


www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ เตือนขรก. - พนง.รัฐ ลงทะเบียน ไม่สละสิทธิอาจถูกเรียกเงินคืน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง