เช็กที่นี่! เปิดจุดบริการพิเศษ "ธนาคารกรุงไทย" รองรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com

TNN ONLINE

WEALTH

เช็กที่นี่! เปิดจุดบริการพิเศษ "ธนาคารกรุงไทย" รองรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com

เช็กที่นี่! เปิดจุดบริการพิเศษ ธนาคารกรุงไทย รองรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com

ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" พร้อมเปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-25 ก.พ.64

วันนี้ (14 ก.พ.64) ธนาคารกรุงไทย ตั้งเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกให้ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ระหว่างวันที่ 15-25 ก.พ.64 โดยประชาชนต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้ในการลงทะเบียนด้วย และให้ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ หากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มี.ค. จำนวน 4,000 บาท ทยอยจ่ายจนครบ 7,000 บาท การใช้เงินสามารถใช้จ่ายผ่าน "บัตรประชาชน" สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการในร้านที่ร่วมโครงการ?และเพื่อให้กลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวให้มากที่สุด

นอกจากนี้ กรณีผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ดูแล หรือคนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ในชื่อของผู้ป่วยนั้น ซึ่งข้อมูลคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปัจจุบัน มีจำนวน 45,336 คน

สำหรับผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานับแต่วันเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำร่วมกับอพม.(อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสมาร์ทโฟน และหากประชาชนมีข้อสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือทางสังคม สามารถโทรได้ที่ สายด่วน 1300 บริการ 24 ชั่วโมง

สำหรับรายชื่อจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ ให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่

เช็กที่ลิงก์นี้


เช็กที่นี่! เปิดจุดบริการพิเศษ ธนาคารกรุงไทย รองรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง