www.เราชนะ.com แจ้งสถานะแบบไหนถึงได้รับสิทธิ-ไม่ได้รับสิทธิ

TNN ONLINE

WEALTH

www.เราชนะ.com แจ้งสถานะแบบไหนถึงได้รับสิทธิ-ไม่ได้รับสิทธิ

www.เราชนะ.com แจ้งสถานะแบบไหนถึงได้รับสิทธิ-ไม่ได้รับสิทธิ

ตรวจสอบสิทธิ www.เราชนะ.com แจ้งสถานะแบบไหนถึงได้รับสิทธิ-ไม่ได้รับสิทธิ

การประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้แล้ววันนี้

ทั้งนี้ เข้าเว็บไซต์คลิกไปที่ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ โดยสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ- นามสกุล วันเดือน ปี เกิด จากนั้นคลิกตรวจสอบสิทธิได้เลย

หากกรอกข้อมูลแล้วได้รับสิทธิจะได้รับแจ้งกำหนดการโอนเงินและจำนวนเงินที่จะได้รับแต่ละครั้งจนครบ 7,000 บาทเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ได้รับสิทธิระบบจะแจ้งว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ" พร้อมกับเหตุผลประกอบ เช่น เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 หรือ บัญชีเงินฝากเกิน 500,000 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น


กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี จนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ" สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง