คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประกันสังคม ม.33 ได้รับสิทธิ เราชนะ

TNN ONLINE

WEALTH

คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประกันสังคม ม.33 ได้รับสิทธิ เราชนะ

คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประกันสังคม ม.33 ได้รับสิทธิ เราชนะ

คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประกันสังคม ม.33 สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะ รับเงิน 3,500 บาทได้อัตโนมัติ

วันนี้ (19ม.ค.64) จากกรณีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิข้อหนึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

สำหรับเรื่องดังกล่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อัตโนมัติ หากรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ เราชนะ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนอยู่แล้ว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวแนะนำ