ข่าวบิดเบือน! "กรุงไทย" ปล่อยกู้ 1.5 แสนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

TNN ONLINE

WEALTH

ข่าวบิดเบือน! "กรุงไทย" ปล่อยกู้ 1.5 แสนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข่าวบิดเบือน! กรุงไทย ปล่อยกู้ 1.5 แสนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข่าวบิดเบือน "กรุงไทย" ปล่อยกู้ 150,000 บาท แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วันนี้( 19 ม.ค.64) ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง กรุงไทยปล่อยกู้ 150,000 บาท แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

โดยมีการใช้ข้อความพาดหัวข่าวว่า ‘กรุงไทยใจดี ปล่อยกู้ให้ 150,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน’ และในเนื้อหาไม่มีการระบุเงื่อนไขใดๆ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่มีเงื่อนไขใดๆในการกู้ ซึ่งแท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ถูกกล่าวถึง คือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี และผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

4. Statement

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

– ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

5. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางธนาคารกรุงไทย หรือหากต้องการตรวจสอบหน้าจอแสดงผลสถานะการลงทะเบียน สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร 02-111-1111

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การพาดหัวข่าว “กรุงไทยใจดี ปล่อยกู้ให้ 150,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน” เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิด คิดว่า ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ถูกต้องคือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด หากอ่านไม่ครบ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากเข้าใจผิดได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ