ไทยพาณิชย์เปิดตัวกองทุนใหม่กระจายลงทุนทุกสินทรัพย์

TNN ONLINE

WEALTH

ไทยพาณิชย์เปิดตัวกองทุนใหม่กระจายลงทุนทุกสินทรัพย์

ไทยพาณิชย์เปิดตัวกองทุนใหม่กระจายลงทุนทุกสินทรัพย์

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน “SCBAAA” IPO 19 – 25 ม.ค.นี้ กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งทอง- หุ้น- ตราสารหนี้ ในประเทศพัฒนาแล้ว-ตลาดเกิดใหม่

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCB Active Allocation (Accumulation) : SCBAAA) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 - 25 ม.ค. นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

สำหรับกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการพอร์ตการลงทุนที่สามารถควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระยะที่กำหนดได้ในทุกสภาวะตลาดแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์เชิงรุกเหมาะที่ยืดหยุ่นสูง

กองทุน SCBAAA เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund I Class USD Hedged (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิองกองทุนบริหารโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นบริหารความเสี่ยงขาลง (downside risk) ผ่านการลงทุนแบบจัดสรรสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่นในตราสารทุนโลก ตราสารหนี้โลก และสินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง

โดยพิจารณาประเภทสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกผ่านเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งยังจัดสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงของสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์ระดับมหภาคเพื่อการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะกับสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ ประกอบกับมี track-record ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ชัดเจนของทีมบริหารกองทุนและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสินทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานจาก PIMCO

ในส่วนของตราสารทุน ทีมบริหารกองทุนจะค้นหาธีมการลงทุนที่เหมาะกับทุกสภาวะตลาด และคัดเลือกเฉพาะหุ้นคุณภาพผ่านการลงทุนโดยตรงใน Equity Basket ที่ได้คัดสรรผ่านกลยุทธ์ bottom-up มาแล้ว ในส่วนของตราสารหนี้จะมีการบริหารผ่านกลยุทธ์ด้าน duration และ spread รวมถึงมีการผสมผสานสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ หรือการบริหารสกุลเงินซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเภทสินทรัพย์ เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอีกด้วย โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

นอกจากนี้กองทุนหลักได้กำหนดกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดผ่านการวิเคราะห์ Stressed VaR (การทำ stress-test รายวันด้วยตัวเลขตัวเลข 5-day VaR โดยวางข้อกำหนดว่าตลาดมีความผันผวนสูง) เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมและคาดการณ์ความผันผวนของของตลาด โดยมีความยืดหยุ่นเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดและบริหารความเสี่ยงขาลงให้อยู่ในระดับที่จำกัด ซึ่งในปี 63 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนหลัก ๆ ของกองทุนหลักมาจากการลงทุนใน Basket หุ้น Thematic, อัตราดอกเบี้ย, กลยุทธ์ Spread (Long – Short) และค่าเงิน

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม มีหลายปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง เช่น ข่าวดีจากการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 รวมถึงผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ออกมาอยู่ในรูปแบบ Blue Sweep โดยล่าสุดว่าที่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้เปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 8.9% ของ GDP ใกล้เคียงกับตลาดคาดการณ์ที่ประมาณ 1.5 - 2.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับว่าเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นในการฟื้นตัว ถึงแม้ว่า ความกังวลเรื่องสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงมีอยู่ อาจเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีนในระยะสั้น ซึ่งยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจาก โจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักกองทุน SCBAAA มีกลยุทธ์การลงทุนผสมผสานหลากหลายสินทรัพย์แบบยืดหยุ่น ที่ให้ความสำคัญกับ Drawdown Management เชิงรุก ประกอบการทำ Stress-test ทุกวัน ทำให้พอร์ตมีทิศทางและโอกาสการลงทุนชัดเจนขึ้น ส่งผลให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงทั้งขาขึ้นและขาลง พร้อมปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการณ์ที่ผันผวนก็ตาม

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ