เช็กด่วน! เกณฑ์การ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ละบ้านจ่ายเท่าไรบ้าง

TNN ONLINE

WEALTH

เช็กด่วน! เกณฑ์การ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ละบ้านจ่ายเท่าไรบ้าง

เช็กด่วน! เกณฑ์การ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ละบ้านจ่ายเท่าไรบ้าง

เช็กด่วนหลักเกณฑ์การลดค่าน้ำ-ลดค่าไฟ แต่ละบ้านเหลือจ่ายเท่าไรกันบ้าง

วันนี้ ( 12 ม.ค. 64 )ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ซึ่งมีการพิจารณาลดค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีเกณฑ์การลดค่าน้ำและค่าไฟ เท่าใดบ้าง

1. ลดค่าน้ำประปาลง 10% รวม 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.64 ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 6.76 ล้านราย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

2.ช่วยค่าไฟฟ้า 2 เดือน โดยจะขยายช่วงการจัดเก็บโดยคิดราคาค่าไฟเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก 1-500 หน่วย คิดราคา 3.24 บาท/หน่วย ช่วง 501-1,000 หน่วย คิดราคา 4.22 บาท/หน่วย และช่วง 1,001 ขึ้นไป คิดราคา 4.42 บาท/หน่วย โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วย ได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย

ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะได้ปรับการคิดราคาเป็น 3 ช่วงตามที่กล่าวมา ขณะที่กิจการขนาดเล็ก ใช้ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย มาตรการนี้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 23.7 ล้านราย


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ