พบ 4 แหล่งน้ำบาดาลใหญ่ใน อีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

พบ 4 แหล่งน้ำบาดาลใหญ่ใน อีอีซี

พบ 4 แหล่งน้ำบาดาลใหญ่ใน อีอีซี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ 4 แห่ง ในพื้นที่ อีอีซี เร่งประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ทั้งนี้ พบว่า มีแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอพนมสารคามและบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้รวมทั้งสิ้นกว่า 180 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ อีอีซี ในลักษณะเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดการอภิปรายเรื่อง “แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่…ความหวังใหม่ของ EEC” โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายศักดิ์ดา วิเชียร อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้อภิปราย และ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonlineข่าวแนะนำ