ธุรกิจตั้งใหม่เฮ! พาณิชย์หั่นค่าธรรมเนียมออนไลน์ 50% นาน 3 ปี

TNN ONLINE

WEALTH

ธุรกิจตั้งใหม่เฮ! พาณิชย์หั่นค่าธรรมเนียมออนไลน์ 50% นาน 3 ปี

ธุรกิจตั้งใหม่เฮ! พาณิชย์หั่นค่าธรรมเนียมออนไลน์ 50% นาน 3 ปี

พาณิชย์มอบของขวัญปีใหม่ให้ธุรกิจไทย หั่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลง 50% จาก 5,500 บาท เหลือเพียง 2,750 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย แม้สูญรายได้กว่า 165 ล้านบาทต่อปี

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องเข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยความมั่นคง โดยต้องมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และที่สำคัญการติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องมีความคล่องตัว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาการให้บริการของกรมฯ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจที่ต้องมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของภาคธุรกิจลง

ทั้งนี้ได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิมลด 30% เป็นลดให้ 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึง 31 ธ.ค. 66 โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของการยื่นขอจดทะเบียนฯ แบบ walk in จากปกติ 5,500 บาท หากผ่านระบบ e-Registration จะเหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง

สำหรับการลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของภาครัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration มากขึ้น

ทั้งนี้ระบบดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฯ หรือเพิ่มทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีเรื่องเวลา/สถานที่มาเป็นอุปสรรค ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทยและ ทั่วโลกยังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรง

“แม้ว่าการลดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวอาจทำให้รัฐสูญเสียรายได้ลงกว่า 165 ล้านบาทต่อปี แต่ในทางกลับกันประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังจะส่งผลต่ออันดับของไทยด้านการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ของธนาคารโลกที่คาดว่าจะมีอันดับที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงจะทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติเกิดความสนใจและเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการมาลงทุนมากขึ้น”

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ