ธปท.ไฟเขียวเพิ่ม 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ

TNN ONLINE

WEALTH

ธปท.ไฟเขียวเพิ่ม 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ

ธปท.ไฟเขียวเพิ่ม 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ

ธปท.ไฟเขียวเพิ่ม 12 ก.พ. และ 24 ก.ย. 64 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ - เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เป็น 22 ต.ค.

วันนี้ (6ม.ค.64) ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป


ข่าวแนะนำ