เอสพีซีจีจับมือพีอีเอทุ่ม 23,000 ล้านบาท ผุดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ป้อนอีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

เอสพีซีจีจับมือพีอีเอทุ่ม 23,000 ล้านบาท ผุดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ป้อนอีอีซี

เอสพีซีจีจับมือพีอีเอทุ่ม 23,000 ล้านบาท ผุดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ป้อนอีอีซี

เอสพีซีจี จับมือ พีอีเอทุ่ม 23,000 ล้านบาท ผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ป้อนอีอีซี หวังดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแล หรือ PEA ENCOM ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือฉะเชิงเทรา ชลบุรี แลระยอง ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้พลังงานสะอาด และรักษาคุณกาพสิ่งแวตล้อม

นอกจากนีี้ยังเป็นการรองรับนักลงทุน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และประชาชนที่อศัยอยู่โดยรอบ ด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อสอดคล้องตามแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Econom ที่ยั่งยืน และช่วยให้พื้นที่มีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon society) โดยมีป้าหมายระยะแรกไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ คาดว่ามูลค่าการลงทุน ตั้งแต่ปี 64-69 อยู่ที่ 23,000 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเบื้องต้นจะพัฒนาโคงการแล้วเสร็จ 300 มกะวัตต์ ภายในปี 64 และอีกไม่น้อยกว่า 200 เมกะวัตต์ภายใน 69 คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป และโครงการนี้จะช่วยให้เกิการจ้างงานกว่ำ 50,000 คน ในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต เนื่องจากจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊ชคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ได้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านตันคาร์บอน ภายในระยะเวลา 30 ปี หรือประมาณ 4 แสนตันคาร์บอนต่อปี

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ