เปิดลิสต์ 3 ข้อ "เราเที่ยวด้วยกัน" ปรับเงื่อนไขพิเศษอะไรบ้าง

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดลิสต์ 3 ข้อ "เราเที่ยวด้วยกัน" ปรับเงื่อนไขพิเศษอะไรบ้าง

เปิดลิสต์ 3 ข้อ เราเที่ยวด้วยกัน ปรับเงื่อนไขพิเศษอะไรบ้าง

เปิดเงื่อนไขเพิ่มเติม 3 ข้อ โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

วันนี้ (13 ต.ค.63) หลังจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของ โครงการกำลังใจ และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้อย่างทั่วถึง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในโครงการดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้บริการโรงแรมที่พักและใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้

3. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกำลังใจและเราเที่ยวด้วยกัน ไปถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ