บัวหลวงเก็บหุ้นรพ.พระรามเก้า8.5ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

บัวหลวงเก็บหุ้นรพ.พระรามเก้า8.5ล้านหุ้น

บัวหลวงเก็บหุ้นรพ.พระรามเก้า8.5ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวง เก็บหุ้นโรงพยาบาลพระรามเก้า เข้าพอร์ต 8.5 ล้านหุ้น เพิ่มสัดส่วนเป็น 5.9537%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้ซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 จำนวน 8,542,900 หุ้น หรือคิดเป็น 1.0864% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้น 46,814,100 หุ้น หรือคิดเป็น 5.9537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลพระรามเก้า" ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ ตัวอาคารสูง 17 ชั้น ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์และคลินิคต่าง ๆ กว่า 22 ศูนย์การรักษา มีคุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ 37.14%ของทุนจดทะเบียน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ