คาดมาตรการคนละครึ่ง-เพิ่มวงเงินบัตรคนจนช่วยให้เม็ดเงินสะพัด

TNN ONLINE

WEALTH

คาดมาตรการคนละครึ่ง-เพิ่มวงเงินบัตรคนจนช่วยให้เม็ดเงินสะพัด

คาดมาตรการคนละครึ่ง-เพิ่มวงเงินบัตรคนจนช่วยให้เม็ดเงินสะพัด

สันติ พร้อมพัฒน์คาดมาตรการคนละครึ่ง-เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยให้เม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบปลายปี 8.1 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (29ก.ย.63) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่ดดำเนินการ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง โดยมีรายละเอียด ใช้งบประมาณรวม 5.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวทำเกิดเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบปลายปี 8.1 หมื่นล้านบาท มีผลต่อจีดีพี 0.25%

ทั้งนี้โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินวงเงินให้ผู้ถือบัตร 14 ล้านคน เพื่อนำไปซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นวงเงินรวม 2.1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ครม.เห็นชอบ โครงการคนละครึ่ง รัฐและประชาชนร่วมกับใช้จ่ายเงินซื้อสินค้ากลุ่มหาบเร่ แผงลอย ซึ่งภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือ ไม่เกิน 3,000 บาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าวันที่ 1 ตุลาคม และเปิดลงทะเบียนประชาชนจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน ในวันที่ 16 ตุลาคม และให้เริ่มใช้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยใช้เงินรัฐบาล 3 หมื่นล้านบาทและเงินประชาชนอีก 3 หมื่นล้านบาท ช่วยทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย 6 หมื่นล้านบาท


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ