เปิดตัว EEC Automation Park พัฒนาคนรับอุตฯ 4.0

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดตัว EEC Automation Park พัฒนาคนรับอุตฯ 4.0

เปิดตัว EEC Automation Park  พัฒนาคนรับอุตฯ 4.0

อีอีซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น จัดตั้ง EEC Automation Park พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันนี้ (18 ก.ย.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการผลักดัน EEC Automation Park ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

สำหรับโครงการจัดตั้ง EEC Automation Park ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีรูปแบบการบริหารงาน และหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ผ่าน Smart Factory ไปจนถึงการบ่มเพาะทักษะเฉพาะทางด้านออโตเมชัน ซึ่งจะเกิดขึ้นใน Learning center ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นมหาวิทยาลัยใน อีอีซี และเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออก ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อน อีอีซี ให้ไปได้ไกล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการบุคลากรมากถึง 37,526 อัตราในหลายกิจกรรม การเกิดขึ้นของโครงการ Automation Park จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน นวัตกรรม การเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ อีอีซี ใน 3 ด้านหลัก ศูนย์จัดการเรียนรู้ (Learning Center), ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) และศูนย์พื้นที่ความร่วมมือ (Co-Working Space) เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก

ทั้งนี้ นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้าน upskills และ reskills จึงยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านออโตเมชั่น และหุ่นยนต์ อีกทั้ง มีความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ