วันสุดท้ายแล้วนะ! เตือน "ยื่นภาษี" ไม่ทันต้องเสียค่าปรับ

TNN ONLINE

WEALTH

วันสุดท้ายแล้วนะ! เตือน "ยื่นภาษี" ไม่ทันต้องเสียค่าปรับ

วันสุดท้ายแล้วนะ! เตือน ยื่นภาษี ไม่ทันต้องเสียค่าปรับ

กรมสรรพากร เปิดให้ "ยื่นภาษี" วันสุดท้าย เตือนหากยื่นไม่ทันระวังโดนค่าปรับ

วันนี้( 31 ส.ค.63) จากกรณี กรมสรรพากร ออกมาตรการพิเศษในช่วงโควิด-19 โดยขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมที่จะหมดเขตภายในเดือนมีนาคม ออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี โดยกรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

อย่างไรก็ตาม หากการยื่นแบบภาษีเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ