SAMARTคว้างานใหม่267ล.

TNN ONLINE

WEALTH

SAMARTคว้างานใหม่267ล.

SAMARTคว้างานใหม่267ล.

บริษัทย่อย SAMART คว้างาน กฟภ. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 มูลค่างาน 267 ล้าน

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SAMART รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เทด้า จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากัด ร้อยละ 94.35 ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 267 ล้านบาท

ทั้งนี้ กําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทํางาน โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน

สำหรับ บริษัท เทด้า จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการ สายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง แบบครบวงจร

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ