CPF หนุนยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี

TNN ONLINE

WEALTH

CPF หนุนยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี

CPF หนุนยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี

ซีพีเอฟ หนุนกรมปศุสัตว์ยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี พร้อมถ่ายทอดแก่เกษตรกรไทย

วันนี้( 25 ส.ค.63) นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า “ฟาร์ม” เป็นอีกหนึ่งกิจการที่สำคัญของซีพีเอฟ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้นำร่องพัฒนาฟาร์มไก่ไข่สู่การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดทำเป็นมาตรฐานกลางของบริษัทฯ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมปศุสัตว์ ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางผลิตสินค้าตรงกับความต้องการกับตลาด

“หากมาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไทย โดยเฉพาะ ร้านอาหารระดับพรีเมียมและโมเดิร์นเทรดชั้นนำ มีนโยบายและแสดงความต้องการใช้และจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย” นายสมคิดกล่าว

ซีพีเอฟ ได้ประยุกต์การเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีตามมาตรฐานสหภาพยุโรป มาใช้ที่ฟาร์มต้นแบบเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานความหนาแน่นทั่วไปที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร พร้อมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดสำหรับวางไข่ แม่ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติในการควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้มีอยู่สบาย ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีสุขภาพดีและมีอารมณ์ดี แข็งแรง จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรี ยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิต มีสายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และมีการจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ปฏิบัติตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming มีการป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟ จึงได้รับรองมาตรฐานระดับโลก

ซีพีเอฟ ยังเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีวังสมบูรณ์ ไม่เพียงเป็นฟาร์มต้นแบบในการขยายการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีของบริษัทฯ แล้ว ยังใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรี เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ