ปักหมุด!งานสัมมนา'Thailand Competitiveness Conference 2020'

TNN ONLINE

WEALTH

ปักหมุด!งานสัมมนา'Thailand Competitiveness Conference 2020'

ปักหมุด!งานสัมมนา'Thailand Competitiveness Conference 2020'

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เตรียมจัด Thailand Competitiveness Conference 2020 รูปแบบสัมมนาออนไลน์ หาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบNew Normal 7 – 8 ก.ย.63

วันนี้ (20 ส.ค.63) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ กำหนดจัดงานสัมมนาประจำประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Competitiveness Conference 2020” ซึ่งถือเป็นวาระครบรอบ 12 ปีที่การสัมมนานี้ได้เป็นเวทีให้กลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาย ในช่วงเวลาวิกฤตจาก COVID-19 เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชนมาร่วมกันแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้วิถี New Normal โดยกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด (Themes) 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Reality Check, Understanding the Future และ Shifting the Strategy

สำหรับประเด็นการสัมมนาภายในงานครั้งนี้ อาทิ การสัมมนาในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ประกอบด้วยหัวข้อ “การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจและท่านสามารถปรับตัวให้อยู่รอดและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคตอย่างไร?” โดย นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังเกิดวิกฤติการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ การดำเนินธุรกิจ และวิถีชีวิตของมนุษยชาติ” โดย Professor Stephane Garelli Founder, IMD Word Competitiveness Center Professor Emeritus of world Competitiveness, IMD business school และการบรรยายพิเศษพิเศษเรื่อง “โลกจะเปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤติใหญ่ในครั้งนี้ หลายประเทศควรปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างไรให้สามารถฟื้นตัวและสามารถอยู่รอดได้?”

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 จะมีการอภิปรายเรื่อง “ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความปรกติรูปแบบใหม่ (New Normal) สามารถส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต” โดย นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และนางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ผู้สนใจรับชมการสัมมนาออนไลน์ “Thailand Competitiveness Conference 2020” โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/tmaregistration หรือติดต่อที่เบอร์ 02-319-7677 ต่อ 271เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ