"วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์" เก็บหุ้นLDCเพิ่มเป็น10.0686%

TNN ONLINE

WEALTH

"วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์" เก็บหุ้นLDCเพิ่มเป็น10.0686%

วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์  เก็บหุ้นLDCเพิ่มเป็น10.0686%

"วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์" ดอดเก็บ LDC อีก 4 แสนหุ้น ดันสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.0686%

นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ได้แบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้ซื้อหุ้นบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC จำนวน 411,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0686% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นในมือเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ถืออยู่ 59,999,900 หุ้น หรือ 9.9999% ขยับมาเป็น 60,411,700 หุ้น คิดเป็น 10.0686% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ