บลจ.บัวหลวง ปรับพอร์ต ขายKCE12 ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

บลจ.บัวหลวง ปรับพอร์ต ขายKCE12 ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวง ปรับพอร์ต  ขายKCE12 ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวง ลดพอร์ตหุ้น KCE ตัดขาย 12 ล้านหุ้น เหลือไว้ในพอร์ต 4.66%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้ขายหุ้นของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE จำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.0231% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเหลือ จำนวน 54,717,400 หุ้น หรือคิดเป็น 4.6655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ