ก.แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time

TNN ONLINE

WEALTH

ก.แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time

ก.แรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time

กรมการจัดหางาน รับโควิด-19 ส่งผลกระทบกับการจ้างงาน และรูปแบบการจ้างงาน แนะบัณฑิตจบใหม่ เกือบ 500,000 คน ทำงาน Part-time ล่าสุด รวบรวมงาน Part-time สำหรับผู้สนใจกว่า 2,000 ตำแหน่ง

วันนี้ (12 ส.ค.63) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการปิดกิจกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time

ขณะที่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ เร่งหาแนวทางเพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

กรมการจัดหางาน จึงรวบรวมงานในรูปแบบ part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.พนักงานจัดส่งสินค้า 3.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์ 4.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 5.พนักงานขาย 6.แรงงานในด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป 7.พนักงานขายทอดตลาด 8.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน 9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน),พนักงานขายของหน้าร้าน เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และ ณ อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือ ติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่า หากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป ถึงภาคส่วนอื่นๆ รัฐบาลจะเร่งหามาตรการและแนวทาง ที่ให้ผลดีที่สุดกับพี่น้องแรงงาน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประชาชนผู้ว่างงานได้กลับมามีงานทำและรายได้


ข่าวแนะนำ