TNN online รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มอาชีพอิสระ เพิ่มความมั่นคงวัยเกษียณ

TNN ONLINE

Wealth

รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มอาชีพอิสระ เพิ่มความมั่นคงวัยเกษียณ

รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มอาชีพอิสระ เพิ่มความมั่นคงวัยเกษียณ

รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ เชิญชวนออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ สร้างความมั่นคงวัยเกษียณ

วันนี้ (19ก.ค.63) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัย โดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย เช่น พ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างทำงาน เกษตรกร เข้าถึงการออมอย่างเป็นระบบ เพื่อความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต โดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน พบว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การทำงานประสบความสำเร็จ กองทุนได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิก สร้างพันธมิตรกับสถาบันการเงินและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการจ่ายเงินกองทุน ขณะนี้สามารถจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีมากกว่า 13,000 แห่งได้แล้ว จากเดิมที่ต้องจ่ายผ่านธนาคารของรัฐเท่านั้น

ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา มีรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีความพยายามผลักดันนโยบายรัฐด้านการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องของ กอช.ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 2.357 ล้านคน เกินค่าเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กำหนดไว้ 1 ล้านคน ขณะที่ช่วงปี 2561-2562 มีจำนวนสมาชิกราว 700,000 คนเท่านั้น กอช.จะลงพื้นที่สร้างตัวแทนการออมประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมความความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมกับ กอช.

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ที่มีอาชีพอิสระ (ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม) หรือนักเรียน/นักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพราะเป็นการออมในรูปแบบ “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ” เช่น ถ้าส่งเงินสะสมเดือนละ 100 บาท รัฐจะสมทบให้อีก 50% ของเงินสะสม (แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) และจำนวนเงินสมทบจากรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้บำนาญรายเดือน ส่วนการส่งเงินสะสม ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 50 บาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง