บลจ.บัวหลวงปรับพอร์ต ขายTU 3.4ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

บลจ.บัวหลวงปรับพอร์ต ขายTU 3.4ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวงปรับพอร์ต ขายTU 3.4ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวง ปรับพอร์ตขายหุ้นไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 3.4 ล้านหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU จำนวน 3,400,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.0712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หลังการขายหุ้นในจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง เหลือหุ้น TU ในพอร์ต 235,524,600 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.9357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ