ครม.เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปีภาษี 2563

TNN ONLINE

WEALTH

ครม.เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปีภาษี 2563

ครม.เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปีภาษี 2563

ครม.มีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี2563ลง90เปอร์เซ็นต์

มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสCOVID-19การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ90เฉพาะในปีภาษี2563ว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี2563ลง90เปอร์เซ็นต์เนื่องจากเห็นว่าหากเก็บภาษีในเวลานี้ประชาชนยังอยู่ในช่วงที่มีความเดือดร้อนแต่จะลดเฉพาะปีภาษี2563เท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อรายได้ภาษีในอนาคตโดยจะดำเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป
สำหรับการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ90ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระตามตัวอย่างดังนี้
1.กรณีที่ดินสำหรับทำการเกษตรถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีช่วง3ปีแรก(ปี63-65)จากการจัดเก็บภาษีไปแล้วส่วนเจ้าของเป็นนิติบุคคลหากที่ดินมีมูลค่าราคาประเมิน5ล้านบาทเสียภาษีเกษตรกรรมร้อยละ0.01มูลค่าเสียภาษี500บาทหักส่วนลดร้อยละ90เหลือเพียง50บาท
2.ที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านหลังแรกของบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าบ้านมูลค่าภาษีไม่เกิน50ล้านบาทได้รับการยกเว้นหากเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือคอนโดมิเนียมได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน10ล้านบาทสำหรับบ้านหลังที่2หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์5ล้านบาทต้องเสียภาษีอัตราที่อยู่อาศัยร้อยละ0.02คิดเป็นค่าภาษี1,000บาทลดภาษีที่ดินฯชำระภาษีเพียง100บาท
3.กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมราคาประเมินทุนทรัพย์5ล้านบาทเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่าอัตราการใช้ประโยชน์อื่นร้อยละ0.3คิดเป็นค่าภาษี15,000บาทชำระภาษีเพียง1,500บาท


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

ข่าวแนะนำ