TRITNเข้าซื้อGLOCON148ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

TRITNเข้าซื้อGLOCON148ล้านหุ้น

TRITNเข้าซื้อGLOCON148ล้านหุ้น

ไทรทัน โฮลดิ้ง เข้าเก็บหุ้น โกลบอล คอนซูเมอร์ 148.63 ล้านหุ้น เพิ่มสัดส่วนถือเป็น 12.9116%

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ได้รายงานแบบการได้ มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) หุ้น โดยเมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ได้ซื้อหุ้นบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 148,630,000 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 7.8265% ของทุนจดทะเบียน

ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นรวมทั้งหมด 245,198,100ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12.9116% ของทุนจดทะเบียน

ขณะที่นาย Jamil Mohamed ได้รายงานการการขายหุ้น GLOCON ออกมา 5.2657% ของทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 7.8203%ของทุนจดทะเบียน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ