เปิดตลาดกลางยางพาราระยองรับ อีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดตลาดกลางยางพาราระยองรับ อีอีซี

เปิดตลาดกลางยางพาราระยองรับ อีอีซี

กยท. เร่งเดินหน้า “ตลาดกลางยางพาราระยอง” หวังสร้างเสถียรภาพราคา และพัฒนายางพาราภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัว อีอีซี

ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบสำนักงานตลาดกลางยางพารา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามาบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราอย่างเต็มรูปแบบ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. จะเร่งดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายยางพาราในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านยางพาราที่สำคัญ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และปลูกกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด โดยปัจจุบันมีสวนยางเปิดกรีดได้ประมาณ 2.5 ล้านไร่ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 6.5 แสนตันต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตยางพาราในรูปแบบยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี

นายณกรณ์ กล่าวด้วยว่า จังหวัดระยอง ถือเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร และโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่กระจายตัวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนายางพาราในภาคตะวันออก ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ยางพาราชาติเรื่องการยกระดับและสร้างเสถียรภาพให้กับราคายาง รวมถึงสามารถรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการส่งออก ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง จะเปิดให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ให้บริการ ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ และ ตลาดเครือข่ายตลาดกลาง โดยกรณีที่เกษตรกรอยู่ไกลตลาดกลาง สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรที่รวมเป็นกลุ่มพัฒนาชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ สามารถสมัครเป็นตลาดเครือข่ายไดสำหรับชนิดยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางจังหวัดระยอง ในปี 2563 ได้แก่ ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน และปี 2564 ตลาดจะเริ่มเปิดให้บริการตลาดกลางน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยเพื่อให้ครอบคลุมการผลิตของเกษตรกร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ยาง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณยางผ่านตลาดแห่งนี้ประมาณ 12,000 ตันต่อปี


เกาะติดข่าวที่นี่

website : www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online


ข่าวแนะนำ