ไม่ต้องตกใจ!ชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

TNN ONLINE

WEALTH

ไม่ต้องตกใจ!ชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

ไม่ต้องตกใจ!ชาวสวนยางยังไม่ได้ 5,000 เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

การยางแห่งประเทศไทย ย้ำ ชาวสวนยางยังไม่ได้รับเยียวยา 5,000 บ. ไม่ต้องตื่นตระหนก อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบสิทธิ

วันนี้ ( 27 พ.ค. 63 ) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 บาท ว่า ปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. มีจำนวนกว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบสิทธิ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน

อย่างไรก็ดี ในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หน่วยเดียว ข้อมูลล่าสุดได้รับแจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม เป็นต้นไป และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม นี้ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่าตื่นตระหนก หากในช่วงนี้ตรวจสอบทางระบบไม่พบชื่อตนเอง โดยหากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่

1. กยท. จังหวัด/สาขา

2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ

3. ประมงจังหวัด/อำเภอ

4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ

5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค

และ 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรค Covid – 19 ของ กยท. โทร. 0-2435-3469, 0-2433-5772 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

สำหรับ เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย

1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด

2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1 - 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

โดยเกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานเกษตร สำนักงานประมง สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย แลัะสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ของตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th

ส่วนกรณีเกษตรกรที่ตกหล่น ไม่แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา เกือบ 4 แสนราย ธกส. ขอให้เกษตรกรรีบเข้ามาแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com https://agri.baac.or.th/ เพื่อรับเงินโอนได้ภายในพฤษภาคมนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ