TUเผยโรงงานที่โปตุเกสมีพนักงานติดโควิด

TNN ONLINE

WEALTH

TUเผยโรงงานที่โปตุเกสมีพนักงานติดโควิด

TUเผยโรงงานที่โปตุเกสมีพนักงานติดโควิด

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยอมรับมีพนักงานที่ โรงงานยูโรเปียน ซีฟู้ด อินเวสต์เม้นต์ โปรตุเกส ติดเชื้อโควิด

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า พนักงานคนหนึ่งของโรงงานยูโรเปียน ซีฟู้ด อินเวสต์เม้นต์ โปรตุเกส ได้รับการตรวจและยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานคนดังกล่าวมีอาการไม่สบาย ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 จึงได้แจ้งห้องพยาบาลและถูกส่งตัวกลับบ้านทันทีระหว่างพักการรักษาตัวพนักงานมีอาการเพิ่มมากขึ้น จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 และได้รับผลยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 พนักงานที่ติดเชื้ออคนดังกล่าวยังคงกักตัวและปัจจุบันไม่มีอาการรุนแรงใดๆ

เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจจากทางโรงพยาบาล บริษัทได้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐทันทีและตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โรงงานได้ให้พนักงานประมาณ 200 คน ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ป่วยจากพนกังานทั้งหมด 850คน กลับบ้านทันที แม้ว่าพนักงานเหล่านี้จะไม่มีอาการแต่อย่างใด พนักงานทั้ง 200 คนกักตัวอยู่ที่บ้านและจะได้รับการตรวจหาเชื้อเป็นลำดับแรก บริษัทได้แจ้งรายชื่อต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตนในขั้นตอนต่อไป

บริษัทได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันโรงงานยังเปิดดำเนินการและปฏิบัติภายใต้คำแนะนำตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด อาทิ มีการทำวามสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงานที่พนักงานได้สัมผัส เช่น บริเวณห้องล็อคเกอร์บริเวณพักผ่อนของพนักงาน ตลอดจนพื้นที่การผลิต ซึ่งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐทุกขั้นตอน ทางโรงงานยังคงคุมเข้มในมาตรการกำจัดไวรัสต่างๆ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัยการล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และเพิ่มการทำความสะอาดในทุกพื้นที่

บริษัทฯเป็นเจ้าของโรงงาน ในอัตราร้อยละ 100 โดยโรงงาน เป็นผผู้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรลกระป๋องตั้งอยู่ที่เมืองเปนิเช่ ประเทศโปรตุเกส และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ2ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทในปี2562


ข่าวแนะนำ