AEC แจงเหตุเงินกองทุนต่ำเกณฑ์

TNN ONLINE

WEALTH

AEC แจงเหตุเงินกองทุนต่ำเกณฑ์

AEC แจงเหตุเงินกองทุนต่ำเกณฑ์

AEC แจงเหตุถูกสั่งหยุดธุรกิจ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าเกณฑ์ ยอมรับได้รับกระทบจากลงทุนในหุ้นกู้"การบินไทย"

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี (AEC) แจงการแก้ไขปัญหาการระงับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ น้อยกว่าหลักเกณฑ์กำหนด โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือจากก.ล.ต. แจ้งเรื่องการไม่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามประกาศกำหนด และเป็นเหตุให้บริษัทต้องระงับการดำเนินธุรกิจ จนกว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหาฐานะเงินกองทุนให้กลับมาเป็นปกติ

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ของบริษัทจะต้องคำนวณ Large Exposure Risk - "LER" วิธีที่ 2 ตามประกาศที่ สธ. 50/2560 และ สธ.61/2562 เรื่อง การคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (THAI) ซึ่งถูกลดcredit rating จาก A เป็น C อย่างกะทันหัน

รวมถึงหุ้นกู้อื่นที่ถือ ถึงแม้จะเป็น Investment grade ที่สูงมากในระดับไม่ต่ำกว่า BBB ถึง AA ได้แก่ หุ้นกู้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ,บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ,บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ,บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ,บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ,บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และหุ้นกู้ TBEV ซึ่งเป็นหุ้นกู้ของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

แต่ด้วยการลงทุนในหุ้นกู้ข้างต้น มีมูลค่าในแต่ละรายการในสัดส่วนที่สูงเกินกว่า 75% เมื่อเทียบกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องคำนวณค่าความเสี่ยง LER วิธีที่ 2 โดยปรับค่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงเกินกว่า 75% เมื่อเทียบกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ของบริษัทเป็น 100% ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวไม่สามารถนับเป็น liquid asset ตามหลักการเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ได้ทั้งจำนวน ถึงแม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวยังมีฐานะการเงินมั่นคงและมี credit rating ดี และยังคงคาดว่าจะได้รับการชำระหนี้คืน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ