คปภ.ไฟเขียวTHRELจ่ายปันผล

TNN ONLINE

WEALTH

คปภ.ไฟเขียวTHRELจ่ายปันผล

คปภ.ไฟเขียวTHRELจ่ายปันผล

คปภ.เห็นชอบ THREL จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.13 บาท พร้อมกำหนดจ่ายวันที่ 5 มิ.ย.นี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ THREL รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ในหัวข้อข่าว แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ