จับตา ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด-19 เด็กแรกเกิด คนแก่ คนพิการ

TNN ONLINE

WEALTH

จับตา ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด-19 เด็กแรกเกิด คนแก่ คนพิการ

จับตา ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด-19 เด็กแรกเกิด คนแก่ คนพิการ

คลัง- พม. จ่อเสนอ ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เด็กแรกเกิด คนแก่ คนพิการ จ่าย 1,000 บ. 3 เดือน

วันนี้ (26 พ.ค.63) การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ คือการพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตามมติของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อรองรับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป

ขณะที่ กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ขณะเดียวกัน จะมีการรายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ