ผู้ถือหุ้นกู้CWTยืดไถ่ถอนอีก1ปี

TNN ONLINE

WEALTH

ผู้ถือหุ้นกู้CWTยืดไถ่ถอนอีก1ปี

ผู้ถือหุ้นกู้CWTยืดไถ่ถอนอีก1ปี

ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป ไฟเขียว ขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ที่ครบกำหนดไถ่ถอน23 พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี

บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) แจ้งว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ของ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563(“CWT205A”)

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับ การแก้ไขวันครบกกหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และชำระคืนเงินต้น จำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ยงงวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาครบกกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ออกไปอีก 1 ปี จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินและเงื่อนไขของภาระหนี้สินตัวอื่น และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 รุ่น CWT209A

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ