หุ้นTHAIใช้เกณฑ์"แคช บาลานซ์"

TNN ONLINE

WEALTH

หุ้นTHAIใช้เกณฑ์"แคช บาลานซ์"

หุ้นTHAIใช้เกณฑ์แคช บาลานซ์

ตลาดออกประกาศให้หุ้น 2 หุ้นสุดหวือหวา THAI และ NEX ใช้บัญชี Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้น การบินไทย และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ ใช้ ซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แจ้งประกาศ ให้หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) NEX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขาย โดยให้ใช้บัญชี Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563

สำหรับมาตรการกํากับการซื้อขาย มี 3 ระดับ คือระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

ระดับที่ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ