NPSต่อยอดธุรกิจเอทานอล

TNN ONLINE

WEALTH

NPSต่อยอดธุรกิจเอทานอล

NPSต่อยอดธุรกิจเอทานอล

NPS ต่อยอดธุรกิจเอทานอล เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทั้งแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ รองรับช่วงโควิด ส่งออกไปตลาดโลก

ายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ความต้องการแอลกอฮอล์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ NPS จึงได้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยต่อยอดธุรกิจผลิตเอทานอลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทั้งแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สำหรับแผนการลงทุนในระยะต่อไปของ NPS บริษัทมีแผนร่วมลงทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 65% : 35% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 560 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนรวม 23,063 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสองสัญญามีระยะเวลา 25 ปี คาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างในปี 2025 และเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2027

นอกจากนี้ NPS ยังมีแผนเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนทั้งแบบทั่วไปและแบบ Quick Win ในปี 2020 โดยคาดว่าจะเปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท รวม 700 เมกะวัตต์

NPS เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมีธุรกิจครอบคลุมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจผลิตเอทานอล มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวม 726 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังการผลิตเอทานอล 500,000 ลิตรต่อวัน

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ