ผลสำรวจ ชี้ ผู้บริโภคเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย สอดคล้อง"New Normal"

TNN ONLINE

WEALTH

ผลสำรวจ ชี้ ผู้บริโภคเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย สอดคล้อง"New Normal"

ผลสำรวจ ชี้ ผู้บริโภคเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย สอดคล้องNew Normal

ผลสำรวจของวีซ่า พบ ผู้บริโภคไทย 61% ใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสด และ 67% ซื้อออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องวิถี ‘นิวนอร์มัล’

วันนี้ (20 พ.ค. 63) นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า วีซ่า ทำการสำรวจในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกฝ่ายกำลังปรับตัวเข้าสู่ “นิว นอร์มัล” เพื่อช่วยอีโคซิสเท็มและธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยสามารถปรับตัวและเปิดรับสภาพที่เป็นจริงแบบใหม่ได้

โดยผลการสำรวจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนด้านอุปนิสัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทย ในยุคที่สังคมทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “นิว นอร์มัล” หรือ “วิถีชีวิตใหม่” จากกลุ่มตัวอย่างใน 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พบว่า 3 ใน 5 ของคนไทย หรือ 61% กำลังพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด โดยเลือกที่จะใช้จ่ายด้วยบัตรชำระเงินหรือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการใช้เงินสด นอกจากนี้ เกือบ 7 ใน 10 ของคนไทย หรือ 69% ระบุว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะผูกติดกับการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล แทนการกลับไปใช้เงินสดแบบเดิมหลังสถานการณ์ปัจจุบันสิ้นสุดลง

แม้ว่าประชากรทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องสุขภาพร่างกาย แต่ก็ยังพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกกลับมีความกังวลด้านสุขภาพทางการเงินมากกว่า โดย 4 ใน 5 หรือ 79% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นพ้องว่า สถานการณ์ปัจจุบันทำให้พวกเขาจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตัวในเชิงรุกมากขึ้นกับการวางแผนด้านการเงิน ขณะที่ 53% มีความกังวลเรื่องการเจ็บป่วย

ทั้งนี้ ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต จากผลการสำรวจ 67% ของผู้บริโภคชาวไทย กล่าวว่า พวกเขาน่าจะมีการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเป็นจำนวนเกือบเท่าตัวของนักช้อปทั่วโลก 35% และค่อนข้างจะมากกว่าค่าเฉลี่ย 47% สำหรับนักช้อปในแถบเอเชียแปซิฟิก

โดย 54% ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ระบุว่า การช้อปปิ้งออนไลน์ให้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าการช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าแบบเดิม เปรียบเทียบกับข้อมูล 46% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก และ 37% ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก

ซึ่ง 61% ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ชอบที่จะชำระด้วยวิธีที่ไม่ใช้เงินสดมากกว่า ส่วน 58 % ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก และ 64 % ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก ชอบวิธีการชำระแบบไร้เงินสดมากกว่า

สำหรับ แนวโน้มด้านการชำระเงินของผู้คนทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยผู้บริโภคชาวไทย 69% เอเชียแปซิฟิก 75% และทั่วโลก66% เลือกที่จะใช้วิธีการชำระแบบไร้เงินสดหลังจากสถานการณ์ในปัจจุบันสิ้นสุดลง

ขณะที่ มีเพียง 1 ใน 4 หรือ 24% ของผู้บริโภคชาวไทย ที่ระบุว่า พวกเขาจะกลับไปชำระด้วยเงินสดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก 17% และทั่วโลก 20% โดยผู้บริโภคที่เหลือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยังคงเลือกชำระเงินด้วยวิธีแบบใหม่นี้หรือกลับไปใช้วิธีการแบบเดิม มี 14% ของผู้บริโภคทั่วโลก ตามมาด้วยผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 8 % และประเทศไทย 7% อีกทั้งผู้บริโภคยังมีความคำนึงในเรื่องของราคามากขึ้นด้วย โดย 78% ของคนไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องราคามากยิ่งขึ้น เทียบกับผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 59%และทั่วโลก 53% รวมทั้ง ผู้บริโภคชาวไทยยังให้ความสนใจกับสินค้าลดราคา โดย 65% จะพุ่งความสนใจไปที่สินค้าปรับราคาลง เปรียบเทียบกับผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่มี อยู่ 45% และทั่วโลก 41%

ด้านการวางแผนทางด้านการเงินพบว่า 79% ของคนไทยเชื่อว่า จำเป็นต้องปรับตัวและให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก 74% และทั่วโลก 70% ตามลำดับ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ