ITDคว้างานใหม่มูลค่า2.3พันล้าน

TNN ONLINE

WEALTH

ITDคว้างานใหม่มูลค่า2.3พันล้าน

ITDคว้างานใหม่มูลค่า2.3พันล้าน

อิตาเลียนไทย ได้งานใหม่ เซ็นสัญญากับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ มูลค่างาน 2.3พันล้าน

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) 2 ชั้น และงานพื้นโครงสร้างชั้น 1 ของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี มูลค่างาน 2,305.99 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน


ข่าวแนะนำ