การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ก่อนถึงวันเข้าสู่กฎหมายล้มละลาย

TNN ONLINE

WEALTH

การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ก่อนถึงวันเข้าสู่กฎหมายล้มละลาย

การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ก่อนถึงวันเข้าสู่กฎหมายล้มละลาย

การบินไทย สายการบินแห่งชาติมาอย่างยาวนานถึง 60 ปี วันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ

การบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติที่เจอปัญหาขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 เฉลี่ยขาดทุนมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ต่อปี โดยตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 รวม 7 ปี มีปี 2559 ที่การบินไทยมีกำไร 15 ล้านบาท ซึ่งจากการขาดทุนต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะขาดทุนสะสมมากถึง 280,000 ล้านบาท

แม้ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2557 การบินไทย จะเข้าสู่การทำแผนลดการขาดทุน ทั้งการสั่งยกเครื่อง บอร์ดการบินไทย ซึ่งขณะนั้นเป็นยุค คสช. สั่งย้ายผู้บริหารระดับสูง 5 คน ตั้ง พล.อ.อ.ศิวเกียรติ ชเยมะ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดีการบินไทย) รวมถึงมีการทำแผนฟูกิจการ 3 ระยะ แต่ก็ยังประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องจนมาถึงวันที่ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปและเลือกทางออกให้ การบินไทย เดินเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการโดยกระบวนการทางศาล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งจะเข้าที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบในวันนี้

หากเป็นไปตามนี้ จะทำให้ กระทรวงการคลังลดสัดส่วนถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 เหลือเพียง ร้อยละ 48-49 และจะทำให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ กลายเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 3 กลุ่มเดียวกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย และโรงงานยาสูบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้องปรับเปลี่ยนบอร์ดผู้บริหารและนโยบาย ลดอัตรากำลัง ไม่เกิน 20,000 คน ซึ่งต้องเอาพนักงานออกอีกประมาณ 3-4 พันคน พร้อมปรับสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนพนักงาน รวมถึงต้องเปลี่ยนเครือข่ายเส้นทางการบิน ยกเลิกเส้นทางบินที่ขาดทุนต่อเนื่อง ปรับปรุบระบบขายตั๋ว และต้องแยกหน่วยธุรกิจเพื่อหารายเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ จะยกเครื่องธุรกิจภายในการบินไทย เพื่อยกสถานะของการบินไทยให้เป็น Holding Company เต็มตัว ก่อนจะทำการปัดฝุ่นแผนการแยกกิจการที่เป็น Business Unit Model จำนวน5 BU ออกมาดำเนินการอย่างจริงจัง อาทิ ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน, กิจการครัวการบิน , กิจการกราวด์เซอร์วิส (GSH)ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และ บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์

ปัจจุบัน การบินไทย มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นมากสุด ร้อยละ 51 กองทุนรวมวายุภักษ์1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด มหาชน ร้อยละ 7.56 กองทุนรวมวายุภักษ์1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ร้อยละ 7.56 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ร้อยละ 3.28 และธนาคารออสมสิน ร้อยละ 2.13


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ