ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. เช็กสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้อีกทางผ่าน www.moac.go.th

TNN ONLINE

WEALTH

ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. เช็กสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้อีกทางผ่าน www.moac.go.th

ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. เช็กสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้อีกทางผ่าน www.moac.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกและสหกรณ์การเกษตร แนะเกษตรกรเช็กสิทธิ์เงินเยียวยาผ่าน www.moac.go.th

รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ กลุ่มแรก 8.33 ล้านราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 6.77 ล้านราย คาดว่าในกลุ่มที่ 1 จะรับเงินเยียวยาได้ครบทุกรายภายในวันที่ 25 พฤษภาคม

ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ประสบปัญหา กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ "ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร" โดยโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่หน่วยงานภูมิภาค 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด , สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด , สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน , เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 , สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด , การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมทั้ง ตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นไป

วันนี้ (19 พ.ค.63) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาย้ำว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และไม่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th และเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อเช็กสถานะการโอนเงินและใส่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ

หน้าเว็บไซต์ www.moac.go.thหน้าเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.comข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดขั้นตอนง่ายๆเช็กผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com

- เช็กด่วน! 8 หน่วยงานรับอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ที่เจอปัญหา

- พร้อมโอน!ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก 6.7 ล้านราย (คลิป)


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ