ทีซีซี แลนด์ ขายINSURE67.82%

TNN ONLINE

WEALTH

ทีซีซี แลนด์ ขายINSURE67.82%

ทีซีซี แลนด์ ขายINSURE67.82%

ทีซีซี แลนด์ ขาย INSURE67.82% เกลี้ยงพอร์ต

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด แจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้ขายหุ้นบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE ในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านบริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำนวน 6.78 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 67.82%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่เหลือหุ้นINSURE อีกแม้แต่หุ้นเดียว


ทั้งนี้ ของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ ได้ประกาศทำคำเสนอซื้อ INSURE จากบริษัท ทีซีซี แลนด์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีแผนนำจะหุ้น INSURE ออกจากตลาดหลักทรัพย์


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ