เริ่มแล้ว! เกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

TNN ONLINE

WEALTH

เริ่มแล้ว! เกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

เริ่มแล้ว! เกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

ธ.ก.ส. ได้เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

วันนี้ (8 พ.ค.63) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. หรือที่เรียกว่า เงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 กรณี ดังนี้


- เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว

สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

- เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

- เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร

- ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

- สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร

- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินเยียวยาจากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ก่อนหน้านี้

ข่าวแนะนำ