พรุ่งนี้เช้า! กปน. เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

TNN ONLINE

WEALTH

พรุ่งนี้เช้า! กปน. เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

พรุ่งนี้เช้า! กปน. เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

กปน. เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประเภท ที่พักอาศัย (R1) พรุ่งนี้ พร้อมเริ่มคืนเงินตั้งแต่ 15 พ.ค. นี้เป็นต้นไป

วันนี้( 30 เม.ย.63) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จะเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโด ห้องเช่า อาคารชุด นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ กปน. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโด อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงทะเบียน ตามช่องทางต่อไปนี้

- www.mwa.co.th

- App MWA onMobile

- Line OA : @MWAthailand

- หมายเลขโทรศัพท์ 0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. (พิเศษ วันที่ 1 - 4 และ 62563 เปิดสายรับบริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

โดยผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ ,หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก) , เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ ,หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/E-mail (ถ้ามี) และหากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย

ในกรณีดังต่อไปนี้ อาทิ ผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล , ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน , ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น และชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน และผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ตามประกาศ กปน. เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ประปาของ กปน. มาตรวัดน้ำแต่ละขนาด อาทิ มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว เงินประกัน 200 - 400 บาท มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว เงินประกัน 300 - 600 บาท ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติจะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำและสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่าน พร้อมเพย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัญชีธนาคาร กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์สามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ