www.sso.go.thประกันสังคม เริ่มแล้ว! โอนเงินเยียวยาลูกจ้างม.33

TNN ONLINE

WEALTH

www.sso.go.thประกันสังคม เริ่มแล้ว! โอนเงินเยียวยาลูกจ้างม.33

www.sso.go.thประกันสังคม เริ่มแล้ว! โอนเงินเยียวยาลูกจ้างม.33

ประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th โอนทั้งหมด 4 แสนราย

วันนี้ ( 21 เม.. 63 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่ www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเพราะโควิด อัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน


ใครลงทะเบียนได้


ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19- ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ


ล่าสุด มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800,000 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว 400,000 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง โดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน


ผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิ 2 ช่องทาง ดังนี้1.ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online2.ยื่นด้วยวิธีปกติ


โดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์www.sso.go.thและพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ตอบรับ/โทรสาร/อีเมล/LINE ตามที่สำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนด

จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.thหรือจะติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้


สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สนง.ประกันสังคม โทร. 1506


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 "เราไม่ทิ้งกัน"

ไขข้อข้องใจ!ลงทะเบียนรับเยียวยา 5 พัน แบบไหนสำเร็จ-ไม่สำเร็จ

5 เทคนิคลงทะเบียน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com" เสร็จไวได้เงินก่อนเว็บล่ม!

แจ้งวันแล้ว! คลัง พร้อมเปิด ยื่น อุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน ย้ำงบเพียงพอ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com

facebook : TNNThailand

twitter : @TNNThailand

Line : @TNNThailand

Youtube Official : TNNThailandข่าวแนะนำ