www.gsb.or.th สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน คาดวันนี้ทะลุล้านราย

TNN ONLINE

WEALTH

www.gsb.or.th สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน คาดวันนี้ทะลุล้านราย

www.gsb.or.th สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน คาดวันนี้ทะลุล้านราย

ธนาคารออมสิน คาดยอดขอกู้ สินเชื่อฉุกเฉินผ่าน "www.gsb.or.th" จะทะลุ 1 ล้านราย หลังเมื่อวานปชช.แห่ขอกู้ 5.2 แสนราย คิดเป็นวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท

วันนี้(17 เม.ย.63) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 5.2 แสนราย คิดเป็นวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่ง สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ 10,000 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 0.10 % จำนวนกว่า 3 แสน ราย และสินเชื้อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ 50,000 บาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35 % จำนวน 2 แสนราย และคาดว่า วันนี้ จะมีผู้มาลงทะเบียนยื่นกู้เกิน 1 ล้านราย

ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และหลังทำรายการเสร็จสิ้น ให้รอรับ SMS เพื่อให้ไปที่สาขาตามนัดหมาย

"ขอฝากถึงผู้ลงทะเบียนว่าไม่ต้องเร่งรีบยื่นกู้ เนื่องจากสินเชื่อ 2 ประเภทนี้เปิดให้บริการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ เข้าใจถึงปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้วยมาตรการเร่งด่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ขณะที่ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยเงินกู้ที่ผ่อนปรนเงื่อนไขกว่าสถานการณ์ปกติ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง " นายชาติชาย กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ