เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" รับเงิน 5,000

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" รับเงิน 5,000

เปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000

เพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" เปิดหลักเกณฑ์คัดกรอง ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

วันนี้ (9 เม.ย.63) เพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" เปิดเกณฑ์คัดกรอง ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยระบุว่า

กระทรวงการคลัง ประมาณการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด รวม 8,000,000 ล้านคน

- อาชีพอิสระ (ผู้ประกันตน ม.39 และ 40) จำนวน 5,000,000 คน

- อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย จำนวน 3,000,000 คน


ในกลุ่มนี้จะครอบคลุม อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย กลุ่มมีนายจ้าง ขับรถรับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ มัคคุเทศก์ และอาชีพอิสระอื่น ซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก 1,680,000 คน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 24,280,000 คน


จากการคัดกรอง เพื่อ “หาตัวให้เจอ” พบชื่อบัญชีไม่ตรง 260,000 คน และสละสิทธิ์ 20,000 คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 1,400,000 คน


กระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายโอนเงิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 1,396,622 คน (ใกล้เคียงกับจำนวนที่คัดกรอง 1,400,000 คน)

- 8 เม.ย.63 รวม 251,821 คน

- 9 เม.ย.63 รวม 641,703 คน

- 10 เม.ย.63 รวม 503,098 คน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ