ออมสิน คาด ปล่อยซอฟต์โลนหมด 2 เดือน ต่อลมหายใจรายย่อย

TNN ONLINE

WEALTH

ออมสิน คาด ปล่อยซอฟต์โลนหมด 2 เดือน ต่อลมหายใจรายย่อย

ออมสิน คาด ปล่อยซอฟต์โลนหมด 2 เดือน ต่อลมหายใจรายย่อย

ออมสิน คาด ปล่อยซอฟต์โลนหมด 2 เดือน เงินกู้ 1.5 แสนล้าน หวังต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย

วันนี้ ( 26 มี.ค.63 ) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากประสบการณ์ในอดีตการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน ของธนาคาร จะใช้เวลาปล่อยสินเชื่อหมดภายในระยะไม่เกิน 2 เดือนเท่านั้น ซึ่งในครั้งนี้ อยากจะขอให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโครงการนี้ เร่งปล่อยสินเชื่อและผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบางด้านลงบ้าง เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เช่น เรื่องเกณฑ์การทำรายได้และกำไร เนื่องจากหากใช้เกณฑ์นี้อย่างเข้มงวด จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์เร่งปล่อยสินเชื่อดังกล่าว ก็จะสามารถช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถยืนอยู่ได้และไม่เลิกจ้างพนักงาน ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าได้

สำหรับ สินเชื่อซอฟต์โลนของธนาคารออมสิน วงเงิน 150,000 ล้านบาท ธนาคารจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในอัตรา 0.01% เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยต่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.63 นั้น จะไม่มีการจัดสรรโควตาสินเชื่อ ตามรายภาคของไทยเหมือนในอดีต เพราะที่ผ่านมาเมื่อกำหนดโควตาเป็นรายภาค บางภาคไม่สามารถปล่อยสินเชื่อในโควตาได้หมดเกาะติดข่าวที่นี่
website:
www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ