เอสเอ็มอีแบงก์ออกมาตรการพักหนี้1ปีให้ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว

TNN ONLINE

WEALTH

เอสเอ็มอีแบงก์ออกมาตรการพักหนี้1ปีให้ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว

เอสเอ็มอีแบงก์ออกมาตรการพักหนี้1ปีให้ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว

เอสเอ็มอีแบงก์ออกมาตรการพักชำระหนี้และให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

วันนี้ (31ม.ค.63) มาตรการบรรเทาผลกระทบลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก สินค้าเกษตรแปรรูป ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก และร้านค้าส่งร้านค้าปลีก ประกอบด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ลูกค้ามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติ

นอกจากนั้นยังมีมาตรการขยายเวลาชำระหนี้ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถขยายเวลาชำระหนี้ออกไปได้สูงสุด 5 ปี เพื่อดูแลภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อเดิมสามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ยังมีมาตรการเติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่องอีก 3,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษนิติบุคคล 3% ต่อปีใน 3 ปีแรก ส่วนบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 5% ต่อปีในช่วง 3 ปีแรกและผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ